Fujiya & Miyagi - Ventriloquizzing

Ventriloquizzing

Fujiya & Miyagi

Available Formats Tracks Price Buy
12" Vinyl Album 12 tracks £10.00 Out of stock
CD Album 12 tracks £6.00
Download Album (MP3) 12 tracks £7.99
Download Album (WAV) 12 tracks £7.99
Download individual tracks From £0.99

Description

Tracklisting

12" Vinyl Album (FTH096LPF)
 1. Fujiya & Miyagi - Ventriloquizzing
 2. Fujiya & Miyagi - Sixteen Shades Of Black & Blue
 3. Fujiya & Miyagi - Cat Got Your Tongue
 4. Fujiya & Miyagi - Taiwanese Boots
 5. Fujiya & Miyagi - Yoyo
 6. Fujiya & Miyagi - Pills
 7. Fujiya & Miyagi - OK
 8. Fujiya & Miyagi - Minestrone
 9. Fujiya & Miyagi - Spilt Milk
 10. Fujiya & Miyagi - Tinsel & Glitter
 11. Fujiya & Miyagi - Universe
 12. Fujiya & Miyagi - Seize Nuances De Noir Et Bleu
CD Album (FTH096CDF)
 1. Fujiya & Miyagi - Ventriloquizzing
 2. Fujiya & Miyagi - Sixteen Shades Of Black & Blue
 3. Fujiya & Miyagi - Cat Got Your Tongue
 4. Fujiya & Miyagi - Taiwanese Boots
 5. Fujiya & Miyagi - Yoyo
 6. Fujiya & Miyagi - Pills
 7. Fujiya & Miyagi - OK
 8. Fujiya & Miyagi - Minestrone
 9. Fujiya & Miyagi - Spilt Milk
 10. Fujiya & Miyagi - Tinsel & Glitter
 11. Fujiya & Miyagi - Universe
 12. Fujiya & Miyagi - Seize Nuances De Noir Et Bleu
Download Album (FTH096DF)
 1. Fujiya & Miyagi - Ventriloquizzing
 2. Fujiya & Miyagi - Sixteen Shades Of Black & Blue
 3. Fujiya & Miyagi - Cat Got Your Tongue
 4. Fujiya & Miyagi - Taiwanese Boots
 5. Fujiya & Miyagi - Yoyo
 6. Fujiya & Miyagi - Pills
 7. Fujiya & Miyagi - OK
 8. Fujiya & Miyagi - Minestrone
 9. Fujiya & Miyagi - Spilt Milk
 10. Fujiya & Miyagi - Tinsel & Glitter
 11. Fujiya & Miyagi - Universe
 12. Fujiya & Miyagi - Seize Nuances De Noir Et Bleu